7 maart

14 maart

28 maart

2 juni

6 juni

21 juni

26 juni

30 juni

20 sept.

maart '21

C O N C E R T 

Klassiek van eigen bodem - Zutphen, NL

Klassiek van eigen bodem - Eindhoven cancelled

Forest Voices - Houthalen, BE cancelled

Vocal Skyline - Leuven, BE cancelled

Carmina Burana - Mol, BE cancelled

Carmina Burana - Muziekgebouw cancelled

Koor - 's Hertogenbosch cancelled

Juryconcert World Choir Games,

gevangenis Leuven Centraal cancelled

Leuven beKOORt - Vocal Skyline

Requiem Brahms - Aken