B i o g r a f i e

Donia_DSC5620_20181002.jpg

Als dirigent heb ik direct contact met muzikanten en voel ik me betrokken bij de groep. In mijn repetities focus ik op samenwerking en tijdens overleg werk ik oplossingsgericht. Binnen verschillende functies heb ik geleerd hoe ik mijn enthousiasme en daadkracht kan inzetten.

 
Muziek is communicatie. Een universele taal. Als je het toelaat raakt het je in je diepste kern. Via repetities wil ik de drempel laag houden en de lat hoog leggen. Samen musiceren heeft met techniek te maken, maar vooral met vertrouwen. Vertrouwen dat je krijgt van je dirigent, docent, elkaar en jezelf. Ik hou van een directe aanpak waarin openheid in communicatie en respect voor elkaar belangrijk zijn. Positieve opbouwende kritiek die leidt tot prestaties waar je zelf niet van durfde dromen. Elkaar motiveren om het beste in de ander naar boven te halen. Een uitvoering waarin jouw persoonlijkheid duidelijk zichtbaar en hoorbaar is, is het streefdoel. Een uitvoering die communiceert met de toehoorders. 


Als dirigent en koorleider motiveer ik de orkestleden en koorleden bij het technisch en muzikale studieproces en ondersteun de artistieke vooruitgang van het orkest en koor als geheel. Ik inspireer en ben didactisch onderlegd. Zo tracht ik het muzikanten uit te dagen om op een zo hoog mogelijk niveau te musiceren. Als dirigent draag ik muzikale eindverantwoordelijkheid van elk concert. Ik leidt de  repetities van het begin tot het einde. In elk project maak ik een repetitie- en concertplanning waarbij ik rekening houd met elke schakel.