top of page
Donia_DSC5620_20181002.jpg

Muziek is communicatie. Een universele taal. Als je het toelaat raakt het je in je diepste kern. Via repetities wil ik de drempel laag houden en de lat hoog leggen. Samen musiceren heeft met techniek te maken, maar vooral met vertrouwen. Vertrouwen dat je krijgt van je dirigent, docent, elkaar en jezelf. Ik hou van een directe aanpak waarin openheid in communicatie en respect voor elkaar belangrijk zijn. Positieve opbouwende kritiek die leidt tot prestaties waar je zelf niet van durfde dromen. Elkaar motiveren om het beste in de ander naar boven te halen. Een uitvoering waarin jouw persoonlijkheid duidelijk zichtbaar en hoorbaar is, is het streefdoel. Een uitvoering die communiceert met de toehoorders. 


Als dirigent en koorleider motiveer ik de orkestleden en koorleden bij het technisch en muzikale studieproces en ondersteun de artistieke vooruitgang van het orkest en koor als geheel. Zo tracht ik het muzikanten uit te dagen om op een zo hoog mogelijk niveau te musiceren. 

  • LinkedIn
bottom of page