top of page

Enkel koor: 
I want it that way, And so it goes, Fantasy

Sopranen: Paulien, Walli, Anne, Hilde, Mieke, Nele, Katelijne P., Lenke, Ann M., Liisa
Alten: Jeanne, Josefien, Jeanneke, Ria, Marja, Ida, Ans, Bea, Marleen, Inge
Bariton: Annemie, Wilfried, Joop, Katelijne H., Walter, Marianne, Cathérine.

IWTIW - sopraan
ASIG - sopraan
Fantasy - sopraan
IWITW - alt
ASIG - alt
Fantasy - alt
IWITW - bariton
ASIG - bariton
Fantasy - bariton

Koor met Brass Band:
La Sera Sper il lag, Dorma Bain,
Baba Yetu, Cur Chi Vain La Not

Sopranen: Paulien, Walli, Lenke, bariton Wilfried, Joop, Walter en lage alten: Annemie, Katelijne H., Marianne, Cathérine, Josefien zingen samen dezelfde partij: de sopraanpartij. 
Alten zingen samen de baslijn: Anne, Hilde, Nele, Mieke, Inge, Katelijne P., Ann, Jeanne, Marja, Jeanneke, Ria, Ida, Ans, Bea, Marleen.

La sera sper il lag
LSSIL - sopraan + bariton
LSSIL - alt
Dorma Bain
DB sopraan + bariton
DB alt
Cur chi vain la not
CCVLAN - sopraan + bariton
CCVLAN - alt
BY sopraan + bariton
BY - alt
bottom of page